Списък с участници 2018


# Име Дистанция Страна Плащане Статус на плащането Стартов №
1 Gustavo P. 42 km Argentina n/a paid 323
2 Sebastian F. 42 km Argentina n/a paid 324
3 Aleksandar A. 42 km Austria creditcard paid 286
4 Antti P. 21 km Austria creditcard paid 1223
5 Stefan A. 21 km Austria creditcard paid 1254
6 Stefan L. 21 km Austria creditcard paid 1255
7 Markus M. 21 km Austria n/a paid 1417
8 KAREL E. 42 km Belgium creditcard paid 152
9 De Roo B. 42 km Belgium creditcard paid 612
10 Nora M. 42 km Belgium n/a paid 621
11 GASPAR O. 42 km Belgium creditcard paid 202
12 Proot S. 21 km Belgium creditcard paid 2074
13 Verbrugghe J. 21 km Belgium creditcard paid 1139
14 Marckelbach G. 42 km Belgium creditcard paid 249
15 Decuyper B. 10 km Belgium creditcard paid 4116
16 Jean-Christophe P. 42 km Belgium n/a paid 258
17 Gilles S. 42 km Belgium n/a paid 259
18 Clais F. 21 km Belgium n/a paid 1203
19 Bonomi S. 21 km Belgium creditcard paid 2118
20 L\\\'homme N. 10 km Belgium creditcard paid 4138
21 Assen I. 42 km Belgium epay paid 318
22 Carole P. 21 km Belgium n/a paid 2141
23 Raymond F. 21 km Belgium creditcard paid 1484
24 Andre B. 21 km Brazil n/a paid 1428
25 Monica L. 21 km Brazil n/a paid 2187
26 Nikolina L. 10 km Bulagaria n/a paid 4140
27 Georgi Y. 21 km Bulgaria creditcard paid 1002
28 Grigor T. 21 km Bulgaria creditcard paid 1003
29 Nikolay O. 10 km Bulgaria creditcard paid 3002
30 Vladimir V. 42 km Bulgaria creditcard paid 102
31 Ivelin T. 10 km Bulgaria epay paid 3003
32 Velko G. 42 km Bulgaria creditcard paid 104
33 Ventceslav D. 10 km Bulgaria easypay paid 3007
34 Nikolay G. 42 km Bulgaria easypay paid 107
35 Georgi K. 21 km Bulgaria creditcard paid 1004
36 Kaloyan T. 3 km Bulgaria epay free 0
37 Nadya P. 10 km Bulgaria easypay paid 4005
38 Dragomir D. 42 km Bulgaria epay paid 105
39 Bratislav B. 10 km Bulgaria easypay paid 3005
40 Lyubomir T. 10 km Bulgaria creditcard paid 3004
41 Mariya K. 10 km Bulgaria epay paid 4002
42 Maya K. 21 km Bulgaria creditcard paid 2002
43 Petya S. 10 km Bulgaria creditcard paid 4003
44 Viktor M. 10 km Bulgaria creditcard paid 3006
45 Antoniya T. 10 km Bulgaria creditcard paid 4004
46 Veronica M. 21 km Bulgaria creditcard paid 2004
47 Todor S. 10 km Bulgaria creditcard paid 3008
48 Tsenka B. 10 km Bulgaria creditcard paid 4006
49 Dimitar T. 10 km Bulgaria epay paid 3009
50 Emma T. 10 km Bulgaria epay paid 4007