Списък с участници 2018


# Име Дистанция Страна Плащане Статус на плащането Стартов №
951 Ivaylo M. 21 km Bulgaria n/a paid 1248
952 Ivaylo I. 21 km Bulgaria creditcard paid 1258
953 Ivaylo B. 10 km Bulgaria epay paid 3118
954 Ivaylo M. 10 km Bulgaria creditcard paid 3122
955 Ivaylo A. 21 km Bulgaria epay paid 1301
956 Ivaylo N. 21 km Bulgaria creditcard paid 1385
957 IVAYLO B. 21 km Bulgaria creditcard paid 1454
958 Ivaylo K. 10 km Bulgaria n/a paid 3262
959 Ivaylo G. 10 km Bulgaria creditcard paid 3288
960 Ivaylo G. 10 km Bulgaria creditcard paid 3328
961 Ivaylo M. 10 km Bulgaria n/a paid 3364
962 Ivaylo B. 21 km Bulgaria n/a paid 1570
963 IVAYLO B. 42 km Bulgaria easypay paid 264
964 IVAYLO I. 21 km Bulgaria creditcard paid 1574
965 Ivaylo K. 21 km Bulgaria easypay paid 1612
966 Ivaylo A. 42 km Bulgaria creditcard paid 329
967 Ivaylo P. 21 km Bulgaria n/a paid 1704
968 Ivaylo B. 10 km Bulgaria easypay paid 3614
969 Ivaylo V. 10 km Bulgaria creditcard paid 3538
970 Ivaylo P. 21 km Bulgaria n/a paid 1753
971 Ivelin T. 21 km Bulgaria creditcard paid 1229
972 Ivelin K. 10 km Bulgaria creditcard paid 3086
973 Ivelin D. 21 km Bulgaria creditcard paid 1364
974 Ivelina R. 10 km Bulgaria epay paid 4044
975 Ivelina K. 10 km Bulgaria easypay paid 4082
976 Ivelina D. 10 km Bulgaria n/a paid 4186
977 Ivelina Y. 10 km Bulgaria creditcard paid 4338
978 Ivelina M. 21 km Bulgaria n/a paid 2187
979 Ivelina I. 10 km Bulgaria easypay expired 0
980 Iveta S. 10 km Bulgaria easypay paid 4060
981 Iveta D. 10 km Bulgaria n/a paid 4203
982 Iveta K. 10 km Bulgaria n/a paid 4251
983 Ivo B. 10 km Bulgraia n/a paid 3009
984 Ivo I. 10 km Bulgaria n/a paid 3553
985 Ivona I. 3 km Bulgaria creditcard free 0
986 Ivona R. 10 km Bulgaria easypay paid 4092
987 Izabel D. 10 km Bulgaria easypay paid 4050
988 Izabela I. 21 km Bulgaria creditcard paid 2083
989 Jack A. 42 km Bulgaria creditcard paid 372
990 Jagoda B. 10 km Bulgaria creditcard paid 4121
991 Jakub D. 10 km Slovakia creditcard paid 3012
992 James T. 42 km United Kingdom creditcard paid 31
993 Jan C. 10 km Slovakia creditcard paid 3023
994 Ján Š. 21 km Slovakia n/a paid 1672
995 Jana P. 21 km Bulgaria creditcard paid 2074
996 Janet K. 10 km Bulgaria n/a paid 4072
997 Janita P. 10 km Bulgaria creditcard paid 4376
998 Javier P. 21 km Spain creditcard paid 1185
999 Jay R. 42 km United States creditcard paid 92
1000 Jeni D. 3 km Bulgaria creditcard free 0