Списък с участници 2018


# Име Дистанция Страна Плащане Статус на плащането Стартов №
101 Angel A. 21 km Bulgaria n/a paid 1469
102 Angel M. 10 km Bulgaria easypay paid 3385
103 Angel A. 21 km Bulgaria creditcard paid 1563
104 Angel S. 42 km Bulgaria n/a paid 285
105 Angel A. 21 km Bulgaria creditcard paid 1693
106 Angel P. 10 km Bulgaria creditcard paid 3568
107 Angel H. 21 km Bulgaria n/a paid 1768
108 Angel А. A. 21 km Bulgaria creditcard paid 1689
109 Angela N. 21 km United Kingdom creditcard paid 2018
110 Angelika S. 21 km Czech Republic creditcard paid 2008
111 Angelina B. 42 km United States creditcard paid 652
112 Ani N. 3 km Bulgaria easypay free 0
113 Ani B. 10 km Bulgaria creditcard paid 4265
114 Ani A. 10 km Bulgaria n/a paid 4399
115 Anita S. 10 km Bulgaria creditcard paid 4065
116 Anita D. 10 km Bulgaria creditcard paid 4285
117 Anjum S. 42 km Bulgaria creditcard paid 248
118 Ann-Britt L. 42 km Sweden creditcard paid 604
119 Anna M. 21 km Bulgaria easypay paid 2067
120 Anna P. 10 km Bulgaria n/a paid 4185
121 Anna S. 21 km Bulgaria n/a paid 2109
122 Anna V. 21 km Bulgaria n/a paid 2208
123 Anna S. 10 km Bulgaria easypay paid 4439
124 Anna Maria H. 3 km Bulgaria easypay free 0
125 Annabelle S. 3 km Bulgaria creditcard free 0
126 Ante B. 21 km Croatia creditcard paid 1466
127 Antoan I. 10 km Bulgaria n/a paid 3267
128 Antoan E. 10 km Bulgaria creditcard paid 3548
129 Antoaneta A. 10 km Bulgaria creditcard paid 4027
130 Antoaneta G. 42 km Bulgaria creditcard paid 648
131 Antoaneta G. 21 km Bulgaria easypay paid 2134
132 Anton S. 10 km Bulgaria easypay paid 3027
133 Anton N. 10 km Bulgaria creditcard paid 3133
134 Anton I. 10 km Bulgaria creditcard paid 3183
135 Anton D. 42 km Bulgaria creditcard paid 181
136 Anton K. 10 km Bulgaria n/a paid 3210
137 Anton A. 21 km Bulgaria easypay paid 1459
138 Anton S. 21 km Russia n/a paid 1468
139 ANTON A. 42 km Bulgaria easypay paid 243
140 Anton R. 42 km Bulgaria creditcard paid 294
141 Anton K. 10 km Bulgaria creditcard paid 3429
142 ANTON K. 10 km Bulgaria creditcard paid 3504
143 Anton G. 21 km Bulgaria creditcard paid 1732
144 Anton K. 10 km Bulgaria easypay paid 3544
145 Anton D. 10 km Bulgaria easypay paid 3537
146 Anton I. 21 km Bulgaria n/a paid 1770
147 Anton K. 10 km Bulgaria n/a paid 3575
148 Antoni S. 10 km Bulgaria easypay paid 3303
149 Antonia Y. 10 km Bulgaria easypay paid 4335
150 Antonia D. 10 km Bulgaria creditcard paid 4372