Списък с участници 2018


# Име Дистанция Страна Плащане Статус на плащането Стартов №
551 Ivan I. 21 km Bulgaria creditcard paid 1347
552 Slavi S. 21 km Bulgaria creditcard paid 1348
553 Boris S. 10 km Bulgaria creditcard paid 3187
554 Daniela I. 21 km Bulgaria creditcard paid 2078
555 Ivana M. 10 km Slovakia creditcard paid 4146
556 Dimitar T. 21 km Bulgaria creditcard paid 1349
557 Georgi I. 42 km Bulgaria creditcard paid 170
558 Nikola K. 42 km Bulgaria creditcard paid 171
559 Hristo B. 42 km Bulgaria creditcard paid 172
560 Emanuel B. 42 km Bulgaria creditcard paid 173
561 Vladimir Y. 10 km Bulgaria creditcard paid 3188
562 Georgi G. 10 km Bulgaria creditcard paid 3189
563 Darina D. 10 km Bulgaria creditcard paid 4147
564 Gideon T. 42 km Israel creditcard paid 174
565 Rosen N. 10 km Bulgaria creditcard paid 3190
566 JOSÉ F. 42 km Spain creditcard paid 175
567 Maurice H. 42 km Netherlands creditcard paid 176
568 Emiliya G. 21 km Bulgaria creditcard paid 2080
569 Moshe W. 42 km Israel creditcard paid 177
570 Boris Z. 10 km Bulgaria creditcard paid 3194
571 Pavel R. 21 km Bulgaria creditcard paid 1353
572 Konstantin D. 10 km Bulgaria creditcard paid 3196
573 Valentina S. 10 km Bulgaria creditcard paid 4153
574 Maja V. 42 km Serbia creditcard paid 647
575 BOTOS L. 21 km Romania creditcard paid 1354
576 Nikola H. 10 km Bulgaria creditcard paid 3197
577 Samuil D. 10 km Bulgaria creditcard paid 3198
578 Fabio B. 21 km Bulgaria creditcard paid 1355
579 Radina R. 21 km Bulgaria creditcard paid 2081
580 Liliya G. 21 km Bulgaria creditcard paid 2082
581 Zhivko T. 21 km Bulgaria creditcard paid 1356
582 Anton D. 42 km Bulgaria creditcard paid 181
583 George A. 21 km Bulgaria creditcard paid 1357
584 Christoph L. 21 km Germany creditcard paid 1358
585 Izabela I. 21 km Bulgaria creditcard paid 2083
586 Aleksandar G. 10 km Bulgaria creditcard paid 3200
587 Georgi Z. 10 km Bulgaria creditcard paid 3201
588 Margarita Z. 10 km Bulgaria creditcard paid 4157
589 Georgi C. 21 km Bulgaria creditcard paid 1360
590 Antoaneta G. 42 km Bulgaria creditcard paid 648
591 Emmanuel Schockaert S. 10 km France creditcard paid 3202
592 Isis Schockaert S. 10 km France creditcard paid 4158
593 Mila P. 21 km Bulgaria creditcard paid 2084
594 Ivan N. 10 km Bulgaria creditcard paid 3203
595 Nikolay K. 21 km Bulgaria creditcard paid 1361
596 Dilyan P. 21 km Bulgaria creditcard paid 1362
597 Ivelin D. 21 km Bulgaria creditcard paid 1364
598 Eyal S. 42 km Israel creditcard paid 182
599 Iliana C. 21 km Bulgaria creditcard paid 2085
600 Martin R. 21 km Bulgaria creditcard paid 1366