Wizz Air Sofia Marathon


GDPR

GDPR

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В Wizz air Sofia Marathon анонимността на нашите регистрирани състезатели , защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни .

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

1.СЪБИРАНЕ ,ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове , вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при ригистриране за участие в Wizz air Sofia Marathon , като попълните регистрационната ни форма , това са : Име и Фамилия ,Година на раждане Град , Страна, Телефон , Имейл адрес, Пол , Дистанция

Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на състезанието Wizz air Sofia Marathon събира ,обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистанции .

Година на раждане – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по дистанции ;

Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в Wizz air Sofia Marathon

Страна – необходима за изготвяне на статистически анализ на участниците в Wizz air Sofia Marathon

Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“ , дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието ;

Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже;

Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в Wizz air Sofia Marathon ;

 

2.Съхраняване на данни

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

  1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

  1. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранене на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопастност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

  1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в Wizz air Sofia Marathon , личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писменно желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

  1. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА Wizz air Sofia Marathon

Wizz air Sofia Marathon не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в Wizz air Sofia Marathon по дистанции.

 

Share Button