Wizz Air Sofia Marathon


Информация за състезанието

Информация за състезанието

Дата и място

8 Октомври, 2023 – София, Площад Батенберг пред Националната Художествена галерия

СТАРТ

Прогнозен график

  • 9:30 ч. – 42.195 км
  • 9:45 ч. – 21.098 км
  • 10:00 ч. – 10 км Garmin RUN
  • 10:15 ч. – 5км FIB RUN (номерата се получават без регистрация, безплатно в офиса на състезанието)

 

Маршрут и дистанции

Трасето на състезанието преминава през центъра на София близо до повечето исторически забележителности .

10.4 км Garmin RUN – една обиколка

21.098 km – една обиколка

42.195 km – две обиколки

Контролно време

 • 10.4 км – 1.20’.00” – (7‘.00”- 7’.30”)
 • 21.098 km – 2.45’.00” – (7”.30”- 8.00”)
 • 42.195 km – 5.30’.00” – (7’.30”- 8’.00”)

Регистрация и получаване на стартовите номера

Регистрацията за участие е възможна само през формата в сайта на Уиз Eър София Маратон

Означените със (*) полета са задължителни при попълване с коректна информация за участника.

Крайният срок за регистрация ще бъде до 23:59:59 часа на 24 Септември 2023 .

Получаването на стартовите номера и късната регистрация за състезанието ще започне на 5.10.2023 в офиса на състезанието,който се намира в специално изграден – МАРАТОН ЕКСПО 2023 в градинката пред театър Иван Вазов, непосредствено до старта на Уиз Еър София Маратон.

Работно време:

5.10.2023 14.00-19.00
6.10.2023 9.30-19.00
7.10.2023 9.30- 20.00
8.10.2023 7.00 – 9.00

За да получите стартовия си номер трябва да носите потвърждението ви за регистрация с вас, отпечатано или на електронната поща на телефона ви. За да вземете стартовия номер на друг бегач, трябва да покажете неговото /нейното потвърждение за регистрация и копие на личната карта.

Share Button