Wizz Air Sofia Marathon


Информация за състезателния ден

Информация за състезателния ден

Съблекални, Гардероб, Тоалетни

  • Съблекални

В близост до старт-финала ще бъдат изградени палатки . Съоръженията ще бъдат отворени преди и след състезанието.

  • Гардероб

Приемат се само чанти със стикер получен в рейс офиса със стартовия номер. Организаторите не носят отговорност за оставени скъпи предмети и бижута.

  • Тоалетни

Ще бъдат осигурени преносими тоалетни в бизост до старт /финала и до всички подкрепителни пунктове

Освежителни пунктове

Ще има изградени подкрепителни пунктове , разположени през 4-5 км по продължение на трасето. Там ще ви бъдат предложени изо-напитки, вода, плодове, които ще помогнат на бягането Ви. На финалната зона ще има допълнителн пункт с храна, плодове, топли напитки и малки бисквити.

Времеизмерване

Всички участници в дистанции 10.4 км, 21 098 км и 42.195 км ще бъдат снабдени с номера на които ще има UHF чип. Номерата трябва да бъдат поставени на гърдите, за да бъдат видими и да не се прегъват или покриват с дрехи. Неспазването на горепосочените правила може да доведе до дисквалификация на участника.

Класиране и Възрастови групи

Класирането е индивидуално за дистанции 10.4 км, 21.098 км и 42.195 км за Мъже и Жени.

За дистанция 42.195 км. и във възрастови групи:

  • 41 – 50 год.
  • 51 – 60 год.
  • над 61 год.
Share Button