Wizz Air Sofia Marathon


БФЛА

БФЛА

Регламент за участие в Уиз ейр София Маратон, валиден за Национален шампионат за 2021 година на дистанция 42.195 км за мъже и жени .

Всички състезатели картотекирани в БФЛА за 2019 година и желаещи да вземат участие в Националният шампионат по Маратон за 2021 трябва да изпратят техните заявки 7 (седем) дни преди състезателния ден на zaiavki@bfla.org

След обработка на заявките от БФЛА и препратени към Уиз ейр София Маратон – всички участници ще получат стартови номера различни от личните стартови номера на картотекираните участници.

Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на WA – Световна Атлетика и Наредбата за провеждане на състезания от Държавния спортен календар на БФЛА.

На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие.

Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции,то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция./Например състезание включено с наименование „Маратон „ или „Полумаратон“ , такса участие не се заплаща на тези дистанции /Такива участници трябва да спазват всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание.

Share Button