Wizz Air Sofia Marathon


Wanda Age Group Qualifier

Wanda Age Group Qualifier

How to score points

 

 • Max points that can be scored in any race by an age group winner are 4000.
 • Age group winners in Abbott WMM races automatically get 4000 points.
 • The minimum amount of points that can be scored is,en 1000.
 • Any age group athlete within 29 seconds of the age group winning time in an Abbott WMM race receives 10 points less, earning 3990 points. Runners within 30-59 seconds of the winning time receive 20 points less, and those earning times within 1 minute and 29 seconds less than the age group winning time receive 30 points less, and so on.
 • In all other qualifying races, scoring is based on a platinum time for each age group and gender.
 • Age group winners in these races must run faster than the platinum time for their age and gender to score 4000 points.
 • The same point’s deduction according to time behind the winner applies.
 • If the age group winning time is below the platinum time, then the points awarded to the winner, and every subsequent age group runner are reduced by the time the age group winner has missed platinum time for the age and gender of the athlete.

Download the full instructions here

Как да спечелим точки?

 • Максималният брой точки, които могат да бъдат набрани във всяко състезание от победителя във възрастовата група е 4000.
 • Победителите във възрастовите групи в състезанията на Abbott WMM автоматично получават 4000 точки.
 • Минималният брой точки, който може да се събере е 1000.
 • Всеки бегач във възрастова група, който е в рамките на 29 секунди от победителя в състезанието на Abbott WMM получава 10 точки по-малко, като неговите точки ще са 3990. Бегачите в рамките на 30-59 секунди от победителя получават 20 точки по-малко, а тези които имат разлика от 1 минута и 29 секунди от победителя получават 30 точки по-малко и т.н.
 • Във всички квалификационни състезания на Abbott WMM, оценяването се базира на платиненото време за всяка възрастова група и пол.
 • За да получат 4000 точки, победителите във възрастовите групи на състезанията на Abbott WMM трябва да бягат по-бързо от определеното платинено време във възрастовата група и пол.
 • Ще се прилага еднакво приспадане на точки според времето на победителя.
 • Ако резултатът, с който е спечелена победа във възрастовата група е под платиненото време, тогава точките, които ще се присъдят на победителя и на всеки следващ участник във възрастовата група се намаляват с времето, което победителят не е успял да постигне платиненото време във възрастовата си група и пол.

Изтегли пълните инструкции тук

Share Button