Wizz Air Sofia Marathon


Wanda Age Group Qualifier

Wanda Age Group Qualifier

Как да спечелим точки?

  • Максималният брой точки, които могат да бъдат набрани във всяко състезание от победителя във възрастовата група е 4000.
  • Победителите във възрастовите групи в състезанията на Abbott WMM автоматично получават 4000 точки.
  • Минималният брой точки, който може да се събере е 1000.
  • Всеки бегач във възрастова група, който е в рамките на 29 секунди от победителя в състезанието на Abbott WMM получава 10 точки по-малко, като неговите точки ще са 3990. Бегачите в рамките на 30-59 секунди от победителя получават 20 точки по-малко, а тези които имат разлика от 1 минута и 29 секунди от победителя получават 30 точки по-малко и т.н.
  • Във всички квалификационни състезания на Abbott WMM, оценяването се базира на платиненото време за всяка възрастова група и пол.
  • За да получат 4000 точки, победителите във възрастовите групи на състезанията на Abbott WMM трябва да бягат по-бързо от определеното платинено време във възрастовата група и пол.
  • Ще се прилага еднакво приспадане на точки според времето на победителя.
  • Ако резултатът, с който е спечелена победа във възрастовата група е под платиненото време, тогава точките, които ще се присъдят на победителя и на всеки следващ участник във възрастовата група се намаляват с времето, което победителят не е успял да постигне платиненото време във възрастовата си група и пол.

Изтегли пълните инструкции тук

Share Button